image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DE BRON

De bron van onze gemeenschap is het geloof in een levende God,
die in Jezus Christus mens werd en ons voorging in leven en dood.

Als gemeenschap van gelovigen weten wij ons door de Eeuwige aangeraakt. Daarom verlangen wij naar een levende geloofsrelatie voor iedereen die deel is van onze gemeenschap. Dit voeden en faciliteren wij met de Bijbel, het gebed en het gesprek.

Kerkenraad

LEENDERT KOSTER

 

Jeugdouderling
Voorzitter Jeugdraad
Stuur een mailvacature voor diaken

 

 Diaken

 

Stuur een mail

 

 

Adri Bervoets - Reedijk

Scriba/ouderling
Lid moderamen

Stuur een mail

Anja Bervoets - de Boer

Ouderling Pastoraat

 

Stuur een mail

Peter Buijs

Diaken met bijzondere opdracht
Vertegenwoordiger ring HW in de classis Delta
Stuur een mail

Elsa Emaar- de MOL

Ouderling

 

Stuur een mail

Dick Gaasbeek

Voorzitter/ouderling kerkenraad
Voorzitter moderamen

Stuur een mail

Edith van den Heuvel- Seldenthuis

Maarten Hoogendam

Diaken
Secretaris diaconie
Lid moderamen

Stuur een mail

Jeroen kok

Diaken
Penningmeester diaconie

 

 

Stuur en mail

Anja van der pol

Ouderling-kerkrentmeester
Secretaris Kerkrentmeesters
Lid moderamen

 

Stuur een mail

Cia de Putter

Ouderling

Stuur een mail

College van diakenen

Taken Kerkenraad

College van KERKrentmeesters

Predikant

Even voorstellen… ds. Madelon Vroonland

Sinds 17 mei 2020 ben ik als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Nieuwland. Ik kwam midden in coronatijd, dus stond het eerste jaar vooral in het teken van kennismakingsgesprekken en vergaderingen over wat er wel of niet mogelijk was. Het “echte” gemeenteleven hoop ik komend jaar te gaan ontdekken! Voordeel van deze aanlooptijd is wel dat ik de organisatiekant van de gemeente snel heb leren kennen en dat er wat meer ruimte in mijn agenda zat om
– waar mogelijk – iedere werkdag een (kennismakings)bezoekje af te leggen.

Voor ik in onze gemeente aan de slag ging, was ik ongeveer vijf jaar verbonden aan de protestantse gemeente Leeuwarden Huizum-Oost. Op 28 juni 2015 werd ik daar in het ambt bevestigd en in de jaren daarna heb ik het ambt mij eigen gemaakt.


Vanuit Leeuwarden naar de Hoeksche Waard lijkt misschien een grote overgang, maar ik ben opgegroeid in Hendrik-Ido-Ambacht en Barendrecht, dus in die zin is het een teruggaan naar een vertrouwde omgeving. Wel was ik al een tijdje weg, want voor mijn tijd in Leeuwarden heb ik in Kampen gestudeerd. 

 

Tenminste, het grootste deel. Het laatste jaar heb ik, vanwege de verhuizing van de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), in Amsterdam afgerond. In dat jaar schreef ik mijn scriptie, getiteld: “David – man naar Gods hart – bruggenbouwer tussen theologie en politie”. Ik wilde met mijn scriptie laten zien hoe en dat het Oude Testament relevant gemaakt kan worden voor politiemensen die (potentieel) traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dat deed ik aan de hand van teksten rond Koning David. Een man die heel goed weet wat de “harde werkelijkheid” van ons leven is.

Een centraal onderliggend thema is dat ik als theoloog aandacht wilde hebben voor de mens in het uniform. Niet voor het uniform, maar voor wie het draagt. Dat is tegelijkertijd ook een centraal thema in mijn kijk op het predikantschap: als predikant wil ik aandacht hebben voor de mens, los van zijn of haar functies en rollen binnen en buiten de kerk. Oog voor de mens, voor het aangezicht van God.

Wil je meer over Madelon te weten komen, luister dan ook het leuke gesprek dat zij had met voormalig burgemeester Van Hemmen voor zijn podcast Van Hemmen.
Klik hier voor de link naar de podcast op Spotify.

Taakgroepen

KERK van MA t/m ZAT

De werkgroep richt zich vooral op activiteiten doordeweeks, maar doet graag mee aan speciale diensten zoals de startzondag, Kliederkerk en een doorlopende kerkdienst.

Verdieping

De Taakgroep Verdieping coördineert zoveel mogelijk alle activiteiten op het gebied wat vroeger Vorming & Toerusting heette. Denk daarbij aan thema-avonden en Bijbeldebatgroepen.

liturgie

 Meedenken over en meewerken aan inspirerende en aansprekende diensten voor alle gemeenteleden, jong en oud, meer en minder betrokken. Daar houdt de taakgroep Liturgie zich mee bezig.

pastoraat

Het onderhouden van de persoonlijke contacten en het omzien naar elkaar zijn de belangrijkste taken van deze taakgroep. De coördinatie is in handen van de predikant en ouderling pastoraat.

jong nieuwland

In JONG Nieuwland zijn alle taak- en werkgroepen van het jeugdwerk vertegenwoordigd. Zij is erop gericht dat kinderen en tieners zich veilig en thuis voelen bij God en onze gemeente. Contactpersoon is de jeugdouderling.

communicatie

Deze taakgroep heeft als voornaamste doel het bevorderen van een heldere interne en externe communicatie van onze kerk gemeente Nieuwland.

Kerkdienst

Aanvang dienst
– om 10.00 uur. 

Wekelijkse eredienst.

Iedere zondag wordt er een eredienst gehouden in de Dorpskerk in Westmaas.

 

Voor aanvang van de dienst worden de bezoekers welkom geheten en wordt de Zondagsbrief met actueel nieuws uitgedeeld.

Tijdens de kerkdienst is er kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de allerkleinsten tot 4 jaar.

 

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in De Munnik. 

 

 

U bent  van harte uitgenodigd de diensten bij te wonen.

Over ons logo

Ons logo is ontworpen toen de Hervormde Gemeente Westmaas en de Gereformeerde Kerk Klaaswaal, Mijnsheerenland en Westmaas in de SOW Gemeente Nieuwland samengingen. Hieruit is later de Protestantse Gemeente Nieuwland onstaan.

De naam Nieuwland is ontleend aan een polder bij Westmaas. In het logo staat de groene kleur voor het nieuwe land en de blauwe kleur voor de lucht. De drie witte strepen stellen de drie dorpen voor en symboliseren de weg naar de gezamenlijke toekomst in de verte.
De duif als symbool van de Heilige Geest hangt in de lucht en boven het land en staat voor de Geest die meegaat naar de toekomst.