image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

JONG Nieuwland

Binnen gemeente Nieuwland worden een aantal activiteiten georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren. 

JEUGDRAAD

In de Jeugdraad zijn alle taak- en werkgroepen van het jeugdwerk vertegenwoordigd.
Het doel van de jeugdraad is elkaar inspireren en adviseren, ondersteunen en, waar mogelijk, de activiteiten op elkaar afstemmen, zodat de continuïteit van het jeugdwerk in de gemeente wordt gewaarborgd. De jeugdraad is erop gericht dat de kinderen en jongeren zich veilig en thuis voelen bij God en onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat het jeugdwerk gedragen wordt door de gemeente.

De jeugdraad wordt gevormd door de jeugdouderling en enkele vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van het jeugdwerk.

Vragen en ideeën over het jeugdwerk kunnen gemaild worden naar
jeugdwerk@pkn-nieuwland.nl.

 

Kinderoppas

Tijdens de kerkdienst op zondag is er kinderoppas voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar in de grote zaal van De Munnik. Voor het einde van de dienst komen zij terug in de kerk zodat zij ook de zegen ontvangen.

Kinderdienst

Iedere zondag (m.u.v. vakanties) wordt er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een kinderdienst georganiseerd. De kinderen verlaten voor de preek de kerk en vieren hun eigen dienst in de kleine zaal van De Munnik. Zij komen voor de collecte weer terug in de kerk.

Voor vragen mail: kinderdienst@pkn-nieuwland.nl

JONG the Basics

JONG the Basics is kindercathechese voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
Ze leren met elkaar over God, wie Jezus was en wat Hij deed, wat een kerk is en wat we met elkaar in de kerk vieren. Dat doen ze door verhalen uit de Bijbel te lezen, maar ook door leuke spellen of opdrachten uit te voeren.

JONG op zondag

Eens in de drie weken tijdens de kerkdienst is er JONG op Zondag! Tijd voor een serieus gesprek, gekke spellen  en gezelligheid rondom een thema voor iedereen uit groep 8 tot en in de leeftijd tot en met 15 jaar.

JA! JONG ACTIEF @Nieuwland

Iedere derde zaterdag van de maand is het tijd voor ontspanning en een goed begin van het weekend. JA! Jong Actief is een groep voor 12-plussers waar iedereen zich thuis mag voelen en waar jongeren op een positieve manier met elkaar omgaan, door het gezamenlijk ondernemen van leuke activiteiten.