image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DIACONIE

Het college van diakenen houdt zich bezig met de Diaconie en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Dit met als doel om op basis van gelijkwaardigheid de zelfstandigheid te bevorderen van mensen in onze samenleving en in het buitenland.
Dit doen zij door de ontwikkeling of ondersteuning van diverse initiatieven.

 

Activiteiten
– Collecteren tijdens de kerkdienst.
– Voorbereiding Heilig Avondmaal.

– Actie ‘Gered Gereedschap’.

– 40-dagen-project en medewerking aan kerkdiensten op de        zondagen van het werelddiaconaat.

 

 

Jaarlijks wordt een nieuw binnen- en buitenlands doel gekozen.

 

Daarnaast kunt u in de kerk uw producten inleveren voor de Voedselbank, plastic doppen van flessen, postzegels, ansichtkaarten en oude mobieltjes/lege cartridges e.d.

Bij het nuttigen van de gratis koffie en thee kunt u een donatie doen voor de fair-trade koffieboeren.

 

nlldAvftrgnYaukkHW8ybc9CjmK1s35c

Collecten digitaal

U kunt uw gave overmaken via bijgaande betaallink of handmatig.

Diaconie

Betaallink

– of overschrijven o.v.v. doel naar
IBAN NL 94 RABO 0332 0069 56

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwland

Eigen gemeente
Betaallink

–  of overschrijven naar
IBAN NL 94 RABO 0369 9005 88
t.n.v. Prot. Gem. Nieuwland te Westmaas

 

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Wij ondersteunen deze projecten

Joanne Foundation
Joanne Foundation
Paz Holandesa Peru

Ieder project wordt gedurende een periode van drie jaar ondersteund.
Suggesties van gemeenteleden om een project te ondersteunen zijn van harte welkom.

PERIODIEKE GIFTEN

Periodieke giften en belastingvoordeel

Een korte uitleg

Giften die u schenkt aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De algemene regel is dat giften pasaftrekbaar zijn boven 1% van uw inkomen. Als u echter de periodieke giften vastlegt in een formulier, dan is uw hele gift aftrekbaar!

Hoe werkt het?

Een periodieke gift leg je vast in een formulier. Voorheen was het noodzakelijk om een periodieke gift via de notaris vast te laten leggen. Dat hoeft sinds dit jaar niet meer. Een overeenkomst tussen u en de kerk volstaat. De belastingdienst heeft speciaal daarvoor een formulier ontwikkeld (Formulier “Periodieke gift in geld”). U kunt dit formulier eenvoudig downloaden van de site van de belastingdienst. U vult een paar vragen in, stuurt het op naar de kerk en het is geregeld.

Zijn er nadelen?

In principe niet, wel is aan een periodieke gift is de voorwaarde verbonden dat u tenminste 5 jaar achter elkaar dit bedrag schenkt.

Maar wat als …

Uiteraard is vijf jaar een lange termijn, maar er zijn wel een aantal belangrijke zaken geregeld:

· Bij verhuizing kunt u bijvoorbeeld uw giften aan een andere PKN Gemeente geven

· Bij verlies van een baan kunt u de overeenkomst laten vervallen

· De afspraak vervalt ook bij overlijden

Ingewikkeld …

Dat valt gelukkig wel mee. Maar uiteraard helpen we graag bij het invullen van het formulier en lichten we het graag verder toe.

Daarom … een oproep!

Het college van kerkrentmeesters doet daarom een beroep op u om gebruik te gaan maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Het is een mooie kans om extra geld te doneren aan de kerk zonder dat het u wat kost …

Voor meer informatie over jullie specifieke situatie kunnen jullie terecht bij onze penningmeester van de Kerkrentmeesters. (zie jaarboekje)

Daar kunt u het formulier inleveren. Als u het formulier inlevert voor 31 december van een jaar dan telt dat jaar al mee!