image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pastoraat


Taakgroep Pastoraat 

  

Taak 

Door ons geloof in Jezus Christus zijn we met elkaar verbonden. In die verbondenheid
horen we bij elkaar en zien we als kinderen van één Vader naar elkaar om. 

 

Contactpersonen 

In het afgelopen jaren heeft dit omzien naar elkaar een nieuwe vorm gekregen. Vele
gemeenteleden hebben de taak van contactpersoon op zich genomen en zijn zo
namens de kerk voor een tiental adressen het officiële aanspreekpunt. 
 

Alle contactpersonen hebben zelf ook weer een contactpersoon. Zo zijn bijna alle
gemeenteleden in een sluitend systeem onderling aan elkaar gekoppeld. De
bewoners van adressen, voor wie dit helaas nog niet is gelukt, kunnen een
beroep doen op de ouderling pastoraat.

De contactpersonen hebben bij de aanvang van hun taak een handleiding gekregen.
Het contact kan vervolgens naar persoonlijke behoefte en mogelijkheden worden
ingevuld.

In het komende seizoen worden opnieuw twee avonden gehouden waarop vragen en
thema’s uit de praktijk van deze vorm van pastoraat aan bod komen.
 

De coördinatie is in handen van de predikant en de ouderling pastoraat.

Daarnaast is er nog de pastorale ondersteuningsgroep. Die bestaat uit vier mensen die op aangeven van
en in samenspraak met de predikant of de ouderling pastoraat, pastorale zorg
kunnen bieden. Wie behoefte heeft aan een bezoek, kan dat laten weten.

 

Contact

Bij het kerkelijk bureau is op te vragen welke contactpersoon aan welk adres
gekoppeld is.
 

Kerkelijk bureau: mevrouw A. Hoogwerf- Bijl, 06-47821809,
ledenadministratie@pkn-nieuwland.nl

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de ouderling pastoraat, via de
contactpagina.
 

 

Koffieochtenden

De Taakgroep Pastoraat
organiseert elke eerste donderdag van de maand in De Munnik een koffieochtend
voor iedereen. Voor meer informatie en data: zie de agenda op deze website