image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters
Taken 
-      De gemeenteleden bewustmaken van hun financiële verantwoordelijkheid.  
-      Beheer van de financiën en de zorg voor de materiële aangelegenheden van de gemeente Nieuwland. Daaronder is mede begrepen de zorg voor de gebouwen (kerk, pastorie, Nieuwlandkerk) en de exploitatie van het gebouw De Munnik.  
-      Opstellen van de begroting en jaarrekening van de niet-diaconale uitgaven en de inkomsten van de gemeente Nieuwland. 

 

Bankrekeningen

Bankrekeningen voor (Vaste) Vrijwillige bijdragen, giften, enz.:
NL80INGB 0003045 07,  

NL94RABO 0369 9005 88 en NL07 RABO 0332 0548 88, 
t.n.v. Protestantse gemeente Nieuwland, Westmaas. 

 

Informatie over periodieke giften en belastingvoordeel staat op de website onder  

https://www.pkn-nieuwland.nl/geven/. 

 

Kerkelijk Bureau 

Bijdrageadministratie: mevrouw J. Rülander-Dorst,  rulander@xs4all.nl, 0186-572985,

Ledenadministratie: mevrouw A. Hoogwerf, 06-47821809,  
ledenadministratie@pkn-nieuwland.nl

 

Gebouw De Munnik 

Adres: De Roolaan 2, 3273 AD Westmaas, 0186-571252.   

Gebouw De Munnik wordt beheerd door mevrouw J.P. van der Giesen, 06-44018400,  

demunnikpknnieuwland@gmail.com. 

De Munnik kan ook geheel of gedeeltelijk worden gehuurd. Actuele tarieven staan op de website  https://www.pkn-nieuwland.nl/verhuur/

Voor meer informatie: mevrouw J.P. van der Giesen.

 

Dorpskerk Westmaas 

Adres: Breestraat 7, 3273 AC Westmaas, 0186-571252 (De Munnik).               

De Dorpskerk wordt beheerd door mevrouw J.P. van der Giesen, 06-44018400,  

demunnikpknnieuwland@gmail.com 

 

Verkoop collectebonnen                                                                              

Mevrouw E.J. Hordijk-Vogelaar, 0186-572034.