image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Voorlopig blijven we online

Na de persconferentie van 23 maart heeft de kerkenraad besloten om nog minimaal tot de volgende persconferentie op 13 april door te gaan met uitsluitend digitale diensten. We zijn van mening dat verruiming van de regels nog niet wenselijk en verantwoord is. Dat baseren we mede op de Routekaart voor kerken die het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (een overleg van 31 kerkgenootschappen in Nederland) heeft uitgebracht en waarin een duidelijk advies over de te nemen maatregelen staat beschreven. U kunt dat terugvinden op:

https://www.cioweb.nl.
Het zullen alweer een vreemde Stille Week en Pasen worden, maar we vertrouwen erop dat we steeds dichter bij onze “normale” kerkdiensten gaan komen. De kerkenraad houdt u op de hoogte!