image
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uitnodiging gemeenteberaad 21 mei a.s.

21/05/2024
Activiteit

Agenda gemeenteberaad d.d. 21  mei 2024.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nieuwland nodigt alle leden uit voor het gemeenteberaad op 21 mei a.s.

Aanvang : 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie/thee.

Locatie : De Munnik

De agenda:

19.45:         Inloop

20.00:        Welkom en opening door de voorzitter.

20.05:        Vaststellen van de agenda.

20.10:        Toelichting op de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie. **

20.30:        Voortgang van het beleidsplan; waar staan we nu? Ruimte voor vragen.

20.35: Vaststellen aanvulling beleidsplan over het onderdeel jeugdwerk. (zie bijlage)

20.45:        Pauze

21.00:        Pieter Vos van Victory 4All komt vertellen over hun project in Zuid Afrika.

21.30:        Rondvraag.

21.40:        Sluiting door de predikant.

21.45:        Tijd voor een hapje en een drankje.

** De financiële stukken kunt u vanaf 7 mei  opvragen bij de scriba: 0616084226; scribapknnieuwland@gmail.com.   U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd of, als u dat prettiger vindt,  een papieren versie thuisbezorgd.

Inhoudelijke vragen over de jaarrekeningen en de begrotingen kunt u per email stellen aan:

Kerkrentmeesters: vanderpol@novarese.nl; diaconie:  jdfkok@hotmail.com

We hopen op uw aanwezigheid; u bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad,

Adri Bervoets, scriba.

 

Bijlage:

Visie en beleid van de Gemeente Nieuwland betreffend het Jeugdwerk.

Inleiding: Het aantal actieve jongeren, tussen 4 en 25 jaar, is op dit moment hoger dan ooit. Dat vraagt om een aanpassing en uitbreiding van onze visie en beleid op deze doelgroep. In de Covid-periode is er weinig aandacht gegeven aan de jeugd. Inmiddels zijn ze 3 jaar ouder en zijn hun verwachtingen ook veranderd. En dan denken we niet alleen aan leuke activiteiten, maar ook aan  het betrekken van de jongeren bij de handel en wandel van onze kerk. Het is tijd voor goede, liefdevolle betrokkenheid van onze jongeren bij de gemeente Nieuwland.

Visie en beleid maak je als kerkenraad niet alleen. Een aantal jongeren heeft aangegeven mee te willen denken bij de aanmaak en uitwerking van dit document. Daar zijn we erg blij mee! Verder zullen we op het gemeenteberaad van mei 2024 dit voorleggen aan de gemeenteleden.

Aanvulling beleidsplan:

Visie: De jeugd verdient een ruime plaats in onze gemeenschap. Zij zijn het cement van de kerk. Zonder jongeren is er geen toekomst. Daarnaast moeten we, zolang ze deel uitmaken van onze gemeente, ze een warm gevoel geven waardoor ze zich gezien voelen.

Beleid: Allereerst willen we graag de jongeren laten meedenken over bijvoorbeeld de diensten, de startzondagen en de Kliederkerk in het bijzonder. Maar ook de muziek, de liederen, collectedoelen en andere liturgische zaken vragen om inbreng van de jeugd. De taakgroepen beraden zich over de inzet van de jongeren binnen hun taakgroep. We denken dat we aan kinderen vanaf 10 jaar meerdere onderwerpen en betrokkenheid kunnen voorleggen. Verder willen we catechese en verdiepingen voor de oudere jongeren aan de orde stellen en opstarten. Wat verwachten zij ervan en welke voorstellen hebben ze? Daarnaast willen we graag jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen door bijvoorbeeld “generatiegesprekken” of het regelmatig indelen van ouderen voor de kinderdiensten op vrijwillige basis.