Kerkdiensten

 

Wekelijkse eredienst.

Er wordt elke zondag een eredienst gehouden in de Dorpskerk, Breestraat 7 in Westmaas.

Van mei t/m september beginnen de diensten om 09.30 uur, van oktober t/tm april om 10.00 uur.

Voor aanvang van de dienst worden de bezoekers welkom geheten en wordt de Zondagsbrief met actueel nieuws uitgedeeld.

Elke zondag is er koffiedrinken na de dienst.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderdienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd. en oppas voor kinderen tot 4 jaar.

 

 

Iedereen is  van harte uitgenodigd de diensten bij te wonen.

 

ps. U kunt ook alle kerkdiensten via internet beluisteren, klik dan op "Kerkdiensten beluisteren".