Foto's van het startweekend 2019

Er staan inmiddels foto op de website van het startweekend 2019.

Er zijn twee albums, één van de Nieuwlandmarkt en Open Monumentendag van zaterdag 14 september en een tweede van de startzondag 15 september. Alle foto's zijn gemaakt door Betske Schipper.

Kijk voor de fotoalbums onder FotoAlbum in het linker menu

Jaarboekje 2019-2020

Hier leest u het nieuwe Jaarboekje 2019-2020.

in verband met de privacy zijn de adressen afgeplakt

Lees meer: Jaarboekje 2019-2020

Nieuws uit de kerkenraad

Zoals u weet heeft Gerard Andeweg op 14 juli bekend gemaakt dat hij om persoonlijke redenen het voorzitterschap van de kerkenraad heeft beëindigd.

Wilmer Kloosterziel is bereid gevonden om interim-voorzitter van onze kerkenraad te zijn tot januari 2020.

De kerkenraad is blij dat hij deze taak op zich wil nemen.

 

Activiteitenboekje 2019-2020

 Hier leest u het nieuwe Activiteitneboekje 2019-2020

Lees meer: Activiteitenboekje 2019-2020

Voortgang Beroepingswerk

Voortgang beroepingsprocedure

    

4-09-20190

Zoals al eerder in de zondagsbrief werd vermeld heeft de kerkenraad een voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk ingesteld. Deze commissie heeft zijn eindrapportage afgerond.

Op 23 september wordt de rapportage in de kerkenraad besproken. De commissie adviseert de kerkenraad uit te zien naar een fulltime predikant.

Er is verder door de voorbereidingscommissie een informatiebrochure samengesteld waarin o.a.de concept-profielschets van de te beroepen predikant is opgenomen. De profielschets zal op zondag 22 september na de dienst met de gemeente worden besproken.

Ook wordt deze gepubliceerd op onze website.

Reacties kunt u geven aan onze scriba Marianne Gerrell. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>;

Na het definitief vaststellen van de profielschets wordt een beroepingscommissie samengesteld.

We zullen in overleg met de commissie de gemeente regelmatig informeren over de vorderingen.

                                                                                 

11-07-2019

De beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant kent een aantal formaliteiten.

Een belangrijke voorwaarde is dat er een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente hebben inmiddels de gewenste gegevens verzameld.

De benodigde documenten zijn opgestuurd naar de CCBB te Utrecht. (Hoofdkantoor van de Protestantse kerk)

De kerkenraad heeft ingestemd met het vormen van een voorbereidingscommissie beroepingswerk met als voorzitter Anja van der Pol, als secretaris Rook Belder en Bob Berends. Er wordt de laatste hand gelegd aan een opdracht vanuit de kerkenraad aan genoemde commissie. Wij houden u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte van de vorderingen.

 

27-07-2019

De voorbereidingscommissie is aan het werk gegaan en heeft een gesprek gehad met ds. Maas van onze classis. De solvabiliteitsverklaring die nodig is om een predikant te beroepen, is inmiddels afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN. Genoemde verklaring is opgestuurd aan het Breed Moderamen van onze classis. We verwachten in september groen licht te krijgen van de classis.

De kerkenraad.

Scriba: M. Gerrell